Każdy region ma inne wymogi. By dowiedzieć się konkretnie, jak Kapitał Ludzki może Ci pomóc, wejdź na: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/Strony/poradnik.aspx i wypełnij specjalną, szczegółową (ale na szczęście krótką) ankietę.

Przykładowo, po wybraniu opcji odpowiedniej dla projektu ogólnopolskiego w dziedziniekultura i sztuka, należy zaznaczyć konkretnie obszar, w którym chcemy się doskonalić, lub doskonalić nasze otoczenie. Wybieramy spośród zabezpieczenia zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem, inwestycji dotyczących rozwoju i modernizacji infrastruktury kulturalnej czy promocji dziedzictwa kulturowego. Po zdecydowaniu się i kliknięciu wybieramy spośród edukacji, instytucji rządowych czy kościołowych którąś z grup, do której należymy. Następnie, i to już ostatni etap, określamy typ beneficjenta, jakim jesteśmy i możemy cieszyć się rezultatami – specjalnie dla nas wyfiltrowanym programem operacyjnym.

Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy:

  • koordynacja

  • zarządzanie

  • wdrażanie

Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Wygląda to mniej więcej tak jak pokazuje poniższy schemat.

Nas, jako potencjalnych posiadaczy firmy, najbardziej interesuje instytucja zwana Instytucją Pośredniczącą II stopnia. Szczegółowy zakres obowiązków określa umowa lub porozumienie, natomiast ogólnie instytucja ta jest odpowiedzialna za sam początek naszej drogi, a więc za to, czy nasz wniosek zostanie przyjęty.

Wiele indywidualnych osób, nie posiadających własnego interesu, zajmuje fundusz Kapitał Ludzki. Zarządza nim Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Wcześniej, żeby dowiedzieć się czegoś o dofinansowaniach z Unii Europejskiej, odwiedzaliśmy funduszestrukturalne.gov.pl. Teraz jednak treści tam zamieszczone są systematycznie kasowane, a nowych informacji należy szukać na funduszeeuropejskie.gov.pl.

Nowa strona wygląda bardziej przystępnie, jest łatwiejsza w nawigowaniu i co najważniejsze – zawiera aktualne informacje. Jest łatwiejszy dostęp do wykazu obowiązujących terminów i miejsc, gdzie można znaleźć siedziby Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.

Ma również bardzo motywującą podstronę, na której umieszczane są dotychczasowe sukcesy osób korzystających z dofinansowań. Z zewnątrz może się ona wydawać zbędna (na poprzedniej witrynie jej nie było), ale motywacja to bardzo ważny czynnik, który może skłonić większą liczbę osób do korzystania z dofinansowań.

Są to przykładowe projekty o dofinansowanie z Unii Europejskiej fikcyjnych firm. Mają za zadanie ułatwić potencjalnym zainteresowanym wnioskowanie. Wspierają one wiele podobnych do siebie przedsięwzięć i są zrozumiałe dla przeciętnych projektodawców. Ich podstawową zaletą jest to, że zawierają ściśle ustaloną, zamkniętą listę kosztów kwalifikowanych.

Składają się zczęściowo uzupełnionego wniosku, instrukcji jego wypełniania oraz rozszerzonego opisu merytorycznego. Dodatkowo te, które tego wymagają, są jeszcze zaopatrzone w wytyczne do studium wykonalności i w wytyczne do oceny oddziaływania na środowisko.

Jeśli osoba zainteresowana wsparciem z funduszy strukturalnych uzna, że dany projekt modelowy dotyczy przedsięwzięcia, jakie chciałaby realizować na swoim obszarze, to może z niego skorzystać i dzięki temu sprawniej przejść przez proces przygotowywania potrzebnych dokumentów.
Można je znaleźć na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Projekty+modelowe/Modelowe+projekty+ Grupa zarządzająca funduszami europejskimi otworzyła nową stronę internetową +podstawowe+informacje/Modelowe+projekty++podstawowe+informacje.html

1. Jeśli chcesz ubiegać się o fundusze, ale nie wiesz od czego zacząć – udaj się do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
2. Zidentyfikuj potrzeby firmy. A właściwie, dostosuj jej potrzeby do wytycznych danego programu. I sprawdź, czy Twoja firma ma dostateczne środki finansowe, by utrzymać efekty po realizacji projektu.
3. Stwórz koncepcję
projektu, pamiętając, że najwięcej punktów dostają te, które zakładają szerszy rozwój firmy. Zadbaj też o pozwolenia.
4. Określ źródła finansowania firmy. Warto wykazać, że dotacja to dodatkowa pomoc, a nie ratunek.
5. Zidentyfikuj wielkość swojej firmy, byś mógł się starać o odpowiednie wnioski. Można to zrobić za pomocą danych o zatrudnieniu i finansach z 2 ostatnich lat.
6. Przygotuj i złóż dokumentację konkursową, ściśle pilnując terminów.
7. Gdy otrzymasz zaproszenie do podpisania umowy, wystawione na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w ciągu najbliższych 30-60 dni zacznij inwestowanie.

Tegoroczny raport podaje zatrważające informacje – wnioskowaliśmy o 5.1 mld EUR, co stanowi 89.7 % wszystkich dostępnych środków, otrzymaliśmy 84.0%, czyli około 4.6 mld EUR. Czyli odrzuconych z powodu błędów zostało 5.7%, a łącznie niewykorzystanych prawie 16%! Czyli 901289296.32 euro! Nawet nie potrafię przeczytać tej liczby! To naprawdę dużo. Bardzo niewielu ludzi widziało taką ilość pieniędzy na raz. Za to można wybudować okazałą willę na przedmieściach i obkupić rodzinę we własne samochody. I do tego posłać trojaczki, które bardzo dużo jedzą i dużo imprezują, na studia techniczne! Za granicą! Tylu ludziom można by było pomóc. I wszystko przepada. A wystarczyłoby zatroszczyć się o złożenie wniosków o czasie lub o odpowiednią wycenę tego, ile pieniędzy potrzebujemy.

Ostatnio Ministerstwo Finansów wymyśliło ciekawą opcję dla osób ubiegających się o dofinansowania. To generator wniosków, można go pobrać ze strony: http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=409&id=36294. Razem z aplikacją pobieramy też instrukcje poprawnego wypełnianiatych wszystkich papierów oraz wykaz załączników, które trzeba sobie zorganizować. Ta aplikacja wszystko ułatwia, nam pozostaje tylko zorientowanie się, do którego departamentu powinniśmy się zgłosić po pieniądze. No i jest za darmo, to nie jest żadna wersja demonstracyjna, nie denerwują więc żadne ograniczenia w funkcjach, czy czasie.
Jeśli ktoś słabo orientuje się w tym ogromie potrzebnych dokumentów, lub goni go czas, ten sprytny program faktycznie może mu się przydać.

Każdy pewnie słyszał o funduszach strukturalnych Unii Europejskiej. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym one tak naprawdę są i jak mogą stać się pomocne dla członków UE. Warto wiedzieć, że główne zadanie funduszy to wspieranie modernizacji i restrukturyzacji gospodarek państw należących do Unii. Wszystko to ma na celu utrzymania gospodarek i regionów państw na średnim poziomie ekonomicznym UE. Państwa, które otrzymująnajwiększą pomoc finansową to: Grecja, Portugalia, Irlandia, południowe Włochy i nowe kraje członkowskie UE. W latach 2000-2006 utworzone były 4 fundusze: Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2013 pozostały 2 fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W Polsce fundusze wykorzystywane są do finansowego wspomagania: infrastruktury transportowej i gospodarki morskiej, rybołówstwa i przetwórstwa ryb, restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, a także rozwoju zasobów ludzkich.

Od dawien dawna było wiadomo, iż Polska wsią i rolnictwem stoi. Przyczyną takiego stanu rzeczy były różnego rodzaju zawiłości historyczne i kulturowe. Nie wdając się w tego typu refleksje, po prostu napiszę i wierzę, że każdy się ze mną zgodzi, iż rolnictwo jest jedną z ważniejszych składowych, jeśli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie nie tylko państwa pod względem finansowym, ale także nas wszystkich. Wkońcu gdyby nie rolnictwo nie mielibyśmy tak wychwalanych na całym świecie produktów jak mleko, chleb i wiele wiele innych. Dlatego też cieszy rozwój technologiczny, który zawitał do polskich gospodarstw rolnych jakiś czas temu za sprawą dopłat, dotacji z Unii Europejskiej. Właśnie dzięki pieniążkom z UE wielu rolników zmodernizowało swoje gospodarstwa w taki sposób, iż można teraz o nich mówić, że są nowoczesnymi przedsiębiorcami, biznesmenami i nie będzie w tym ani trochę przesady. Miejmy nadzieję, że w ślad osób, które skorzystały już z dotacji, pójdą także inni, co sprawi, że dzięki funduszom i dopłatom z Unii Europejskiej nie tylko polskie rolnictwo, ale także wiele innych obszarów będzie znacznie zmodernizowanych i unowocześnionych.

Archiwa

Polecane strony

Akcesoria do myjek ciśnieniowych, myjnie parowe i ekologiczne, duży wybór odkurzaczy (profesjonalnych i przemysłowych). Link - kliknij i sprawdź bogatą ofertę z zakresu chemii samochodowej oraz maszyn i urządzeń czyszczących. Zaufaj doświadczeniu agencja celna szybki, bezpieczny, solidny i profesjonalny serwis.