Polska zmienia się na naszych oczach. Jednak każdy z nas chciałby, aby zmiany toczyły się szybciej, a ich pozytywne skutki dotykały nas, naszej rodziny i środowiska, w którym żyjemy. Internet jest miejscem, w którym koncentrują się nasze pragnienia, potrzeby i możliwości. Tworząc ten nowoczesny katalog witryn internetowych chcieliśmy ułatwić użytkownikom dotarcie do najlepszych miejsc w sieci.

Katalog jest moderowany przez specjalistów, którzy potrafią umiejętnie klasyfikować nadsyłane strony internetowe i umieszczać je w bazie, zgodnie z przyjętymi zasadami. Poszczególne kategorie i podkategorie razem z systemem filtrów ułatwiają precyzyjne wyszukiwanie wybranych treści. Odpowiednio przygotowane, merytoryczne opisy oddają zawartość i charakter strony bez konieczności wchodzenia w nią. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko znaleźć to, na czym im najbardziej zależy. Bieżąca weryfikacja istniejących witryn pozwala na eliminację stron nieaktualnych, których zawartość nie może już być przydatna. Ułatwiamy dostęp do wiedzy z nadzieją, że odpowiedni ludzie zrobią z niej dobry użytek.

Internet jest miejscem, w którym przepływają pieniądze. Nie chodzi tu jedynie o rynki e-commerce, ale również o dostęp do fachowej informacji, która pomaga prowadzić biznes, działać społecznie i utrzymać rodzinę. Złota zasada mówi, że brak pieniędzy nie jest realnym problemem. Kłopoty rodzi brak wyobraźni i złe zarządzanie projektami. Dowodem słuszności tej tezy są przykłady pokazujące, jak wykorzystywane były środki europejskie: przedakcesyjne fundusze PHARE i ostatnio dostępne fundusze strukturalne.

Podstawą dobrych decyzji jest wiedza i dostęp do informacji. Dlatego naszą dumą jest bogaty zasób witryn związanych ze zdobywaniem środków europejskich. Nasz spis stron www pomaga zdobyć dodatkowe środki dla firm, samorządów i wspomaga realizację istotnych projektów. Naszym celem był rozwój infrastruktury, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw i wspieranie rozwoju zasobów ludzkich, zgodnie z założeniami polityki europejskiej. Poszczególne strony internetowe przybliżają fundusze europejskie i pokazują, w jaki sposób pozyskać i właściwie wykorzystać dotacje dla firm. Dzięki dużemu zaangażowaniu i sporym nakładom pracy udało się stworzyć funkcjonalne narzędzie dla samorządowców, lokalnych i regionalnych polityków, menadżerów i zwykłych ludzi, którzy dzięki nam mają szansę na rozwój.

Kategorie


Ostatnie wpisy